Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 15
Visitor 9 1 3 2 0
Đăng tin Tìm kiếm

Khác

Chiêu sinh lớp kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Cập nhật: 23/12/2014 21:17
THÔNG TIN KHÓA HỌC
Gồm 9 chuyên đề với thời lượng 16 tiết học (4 BUỔI):
1. Kế toán là gì?
2. Kế toán hoạt động như thế nào?
3. Tài khoản kế toán.
4. Xem xét Bảng cân đối kế toán
5. Xem xét Báo cáo kết quả kinh doanh
6. Xem xét Báo cáo lưu chuyển tiền
7. Xem xét sổ sách kế toán
8. Một số vấn đề cơ bản về kế toán quản trị
9. Quản trị hoạt động kế toán.
Hình thức tổ chức:
- Public: lý thuyết + thực hành
Học phí:
2.000.000 VNĐ/ học viên.
Trung tâm còn khoá nâng cao với thời lượng 6 ngày dành cho các học viên muốn đào sâu kiến thức đã học và rèn luyện nhiều hơn kỹ năng thực hành.

Các đối tác của ATEM