Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 9
Visitor 9 1 3 2 0

Dịch vụ Nhóm dịch vụ tư vấn - huấn luyện doanh nghiệp Các chương trình nghiên cứu, khảo sát theo yêu cầu của Doanh nghiệp

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU
- Đánh giá một cách chính xác chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp theo quan điểm khách hàng
LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
- Cung cấp các thông tin phản...

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG


MỤC TIÊU
Đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp.
LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
Cung cấp...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP


MỤC TIÊU
- Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, khách hàng, cạnh tranh nhằm cung cấp các thông tin giúp cho Doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh.
...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem