Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 33
Visitor 9 1 3 2 0

Dịch vụ Nhóm dịch vụ tư vấn - huấn luyện doanh nghiệp Các chương trình tư vấn

CHƯƠNG TRÌNH CHẨN ĐOÁN DOANH NGHIỆP BẰNG CÔNG CỤ SCAN

Kết bạn với ATEM.VN hoặc bấm THÍCH để thường xuyên nhận tin mới nhất.
SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
- Cũng như con người, doanh nghiệp là...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

MỤC TIÊU
- Hiểu được cơ sở khoa học của chính sách tiền lương nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Doanh nghiệp.
- Đánh...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

MỤC TIÊU
- Nhận dạng được những vấn đề quan trọng về quản trị nhân sự tại DN.
- Thảo luận về các giải pháp cần thực hiện để giải quyết các...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MARKETING, BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

MỤC TIÊU
- Thực hiện các hỗ trợ chuyên môn như: nghiên cứu thị trường, hoạch định kế hoạch marketing, bán hàng và quản trị thương hiệu.
- Thảo luận...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỤC TIÊU
- Hướng dẫn quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các công cụ của các tập đoàn tư vấn hàng đầu trên thế giới..
- Cùng với các...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem