Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 50
Visitor 9 1 3 2 0

Dịch vụ

CHƯƠNG TRÌNH CHẨN ĐOÁN DOANH NGHIỆP BẰNG CÔNG CỤ SCAN

Kết bạn với ATEM.VN hoặc bấm THÍCH để thường xuyên nhận tin mới nhất.
SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
- Cũng như con người, doanh nghiệp là...

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP


“…Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với hậu quả khắc nghiệt do một số...

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua bán vốn và huy động vốn trên tất cả các lĩnh vực, các...

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU
- Đánh giá một cách chính xác chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp theo quan điểm khách hàng
LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
- Cung cấp các thông tin phản...

DỊCH VỤ THU XẾP VỐN DOANH NGHIỆP

- Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện, yêu cầu của khách hàng cũng như của thị trường.
-...

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)


Chúng tôi cung cấp các giải pháp tài trợ cho các dự án liên quan Cơ sở hạ tầng, Chính phủ và Tiện ích bao gồm các dự án hợp tác nhà nước và nhân dân cùng...

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG


MỤC TIÊU
Đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp.
LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
Cung cấp...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP


MỤC TIÊU
- Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, khách hàng, cạnh tranh nhằm cung cấp các thông tin giúp cho Doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh.
...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

MỤC TIÊU
- Hiểu được cơ sở khoa học của chính sách tiền lương nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Doanh nghiệp.
- Đánh...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

MỤC TIÊU
- Nhận dạng được những vấn đề quan trọng về quản trị nhân sự tại DN.
- Thảo luận về các giải pháp cần thực hiện để giải quyết các...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MARKETING, BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

MỤC TIÊU
- Thực hiện các hỗ trợ chuyên môn như: nghiên cứu thị trường, hoạch định kế hoạch marketing, bán hàng và quản trị thương hiệu.
- Thảo luận...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỤC TIÊU
- Hướng dẫn quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các công cụ của các tập đoàn tư vấn hàng đầu trên thế giới..
- Cùng với các...

HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU
- Cung cấp một kiến thức căn bản về cạnh tranh trên thị trường.
- Thảo luận nhận dạng các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, các chiến lược...

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN

MỤC TIÊU
- Cung cấp phương pháp luận căn bản trong việc xây dựng và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi.
- Thảo luận các vấn đề này...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


1. Hội thảo xây dựng và phát triển tầm nhìn doanh nghiệp
2. Hội thảo về tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
3. Các chương trình hội...

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ HẠ TẦNG, CHÍNH PHỦ VÀ...


- Tài trợ dự án: Lập kế hoạch cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đấu thầu cho một dự án của chính phủ hoặc từ khu vực công nhằm tạo ra một quan hệ...

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Tái cấu trúc, tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả,cải tổ doanh nghiệp
- Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
- Xác định...

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện yêu cầu của khách hàng cũng như của thị trường. ...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

1.Chương trình tư vấn về xây dựng mô hình chiến lược kinh doanh
2.Chương trình tư vấn marketing, bán hàng và xây dựng thương hiệu
3.Chương trình tư vấn về quản...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem