Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 53
Visitor 9 1 3 2 0

CHUYÊN MỤC BSC & KPIs

atem.vn

Trích đăng "Chín (9) bước triển khai BSC"

Chín (9) bước triển khai BSC
Thực ra BSC cũng không khó để triển khai lắm (thông thường BSC triển khai tới cấp trưởng phó phòng là nhiều lắm rồi, cấp nhân viên...

atem.vn

Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ điểm cân bằng


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công...

atem.vn

Những sai lầm thường gặp khi Ứng dụng BSC và KPI tại doanh nghiệp Việt (phần 02)


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công...

atem.vn

Những kinh nghiệm để triển khai thành công BSC & KPI


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công KPI...

atem.vn

KPI - BSC Đôi bạn cùng tiến cho doanh nghiệp


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công KPI...

atem.vn

Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công KPI tại doanh nghiệp Việt hiện nay


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công KPI...

atem.vn

Những sai lầm thường gặp khi Ứng dụng BSC và KPI tại doanh nghiệp Việt (phần 01)


Tin liên quan:
Huấn luyện “Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC & KPIs” tại PTSC
Những nguyên nhân áp dụng chưa thành công KPI...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem