Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 34
Visitor 9 1 3 2 0

LỊCH HỘI THẢO

atem.vn

HỘI THẢO BSC & KPI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HIỆN ĐẠI

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
BSC & KPI
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HIỆN ĐẠI
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia “BSC & KPI” (Balaned Score Cards & Key performance Indicators)...

atem.vn

HỘI THẢO DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA IN HEALTHCARE


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ ỨNG...

atem.vn

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “LIÊN DOANH, LIÊN KẾT: CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH”

TRUNG TÂM ATEM TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Hội thảo Y Tế Tư Nhân: "LIÊN DOANH, LIÊN KẾT: CƠ HỘI và THỬ THÁCH"
Một dự án y tế hoàn chỉnh để phục vụ tốt cho...

atem.vn

Các giải pháp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả cho doanh nghiệp


Anh/Chị là lãnh đạo của doanh nghiệp và đang rất băn khoăn:
Đang phải sử dụng nguồn vốn với chi phí cao?
Đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn...

atem.vn

HỘI THẢO LẬP DỰ ÁN Y TẾ

LẬP DỰ ÁN Y TẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA
Thực trạng và giải pháp
Y tế tư nhân đã trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, phòng khám đa khoa là...

atem.vn

TS. Lê Đăng Doanh báo cáo chuyên đề "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam"

Ngày 25 và 26/07/2012, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức một số buổi báo cáo chuyên đề "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam" do TS. Lê Đăng Doanh...

atem.vn

Hội thảo khoa học: "Hỗ trợ Doanh Nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng"


Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều khó khăn và biến động, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải đối mặt với...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem