Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 38
Visitor 9 1 3 2 0

CHUYÊN MỤC BSC & KPIs

Để BSC "ngấm" đến từng người lao động

ông Bùi Văn Tám, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Trung tâm Kinh doanh - VNPT Tp.HCM
Thẻ điểm cân bằng BSC - công cụ quản trị hiện đại đã không còn mới mẻ với nhiều nhà quản lý. Thế nhưng để áp dụng và triển khai thực tế, và đặc biệt là để từng người lao động “ngấm” và hiểu về phương pháp này lại không hề đơn giản. Dưới dây là những chia sẻ của ông Bùi Văn Tám, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Trung tâm Kinh doanh - VNPT Tp.HCM về những kinh nghiệm của đơn vị trong việc triển khai BSC.
PV: Thưa ông, được biết Trung tâm Kinh doanh là một trong những đơn vị mới đi vào hoạt động từ tháng 1/2013 theo định hướng đổi mới mô hình tổ chức của VNPT Tp.HCM. Vậy việc áp dụng BSC vào hoạt động của đơn vị đã được triển khai như thế nào?
Ông Bùi Văn Tám: Phương pháp BSC là một phương pháp rất mới và đã được triển khai tại VNPT Tp.HCM từ năm 2010. Nhưng đối với Trung tâm Kinh doanh là một đơn vị mới được thành lập từ tháng 1/2013 thì việc triển khai phương pháp này thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn. Là một đơn vị mới thành lập trên cơ sở tập hợp lực lượng lao động từ bộ phận kinh doanh của các Công ty Điện thoại Đông, Công ty Điện thoại Tây, Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn… mà mỗi nơi lại có một văn hóa riêng, quy trình quản lý, vận hành riêng nên thời gian đầu, Trung tâm Kinh doanh vừa phải ổn định tổ chức vừa phải chịu áp lực hoàn thành SXKD do VNPT Thành phố giao cũng như vừa phải bắt tay vào triển khai phương pháp đo lường theo BSC. Khó khăn thứ hai là BSC là phương pháp quản trị chiến lược mới, yêu cầu trình độ quản trị của các cấp lãnh đạo các cấp và người lao động phải thông hiểu phương pháp này thì thực hiện mới thành công.  Bên cạnh đó, cũng có một khó khăn không nhỏ khi triển khai phương pháp này là sẽ xuất hiện một số lao động không đảm bảo năng lực, không thực hiện tốt mục tiêu công việc được giao lại đặt ra vấn đề phải bố trí, sắp xếp lại lao động như thế nào để khai thác hết năng lực, hiệu quả của lực lượng lao động này. Đây là những áp lực rất lớn với Trung tâm Kinh doanh.
Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn đó, trong quá trình triển khai thực hiện thì đơn vị cũng có một số thuận lợi như: Được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo; được sự ủng hộ rất lớn của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn đồng hành sát cánh cùng chuyên môn; sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp của các bộ phận từ cấp cao cho đến cấp thấp.
PV: Từ những thuận lợi và khó khăn đó, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm để có thể triển khai BSC một cách hiệu quả và thành công?
Ông Bùi Văn Tám: Từ quá trình triển khai BSC, chúng tôi thấy rằng phải thật sự có quyết tâm, kiên quyết thực hiện dự án đến cùng của các cấp lãnh đạo. Việc triển khai cũng phải có lộ trình, bước đi phù hợp vì quy mô của đơn vị rất lớn, phải chịu áp lực vừa duy trì hoạt động SXKD ổn định và làm sao để thực hiện thành công phương pháp này, làm sao để tâm tư của người lao động không bị xáo trộn. Và yếu tố đóng vai trò rất quan trọng là phải truyền thông thật tốt về BSC để mọi CBCNV đều thấu hiểu ý nghĩa, vai trò của phương pháp này.  Bởi người lao động là người trực tiếp tham gia vào phương pháp này nên phải truyền thông để họ thực sự hiểu. Nếu người lao động không nắm được phương pháp thì sẽ dẫn tới không thể thực hiện được hoặc khi thực hiện xong việc đánh giá ghi nhận kết quả của người lao động có thể khiến họ không hài lòng, gây nên tâm tư, thắc mắc, khiếu nại của người lao động. Tại Trung tâm Kinh doanh, chúng tôi thường xuyên tổ chức truyền thông, phổ biến đến người lao động qua những cuộc họp, những buổi đào tạo, tập huấn; ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể và truyền thông qua mạng thông tin nội bộ của Trung tâm. Đến nay hầu hết người lao động đã đồng tình và ủng hộ phương pháp này. Điều này là tất yếu bởi người lao động xác định được mục tiêu của mình, biết được mục tiêu của đơn vị và từ đó sẽ nỗ lực thực hiện được mục tiêu để được hưởng lương theo năng lực, vị trí và hiệu quả công việc.
PV: Sau một thời gian triển khai, đến nay hiệu quả thực tế mà BSC mang lại cho đơn vị là gì, thưa ông?
Ông Bùi Văn Tám: BSC là một hệ thống để đo lường đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp dựa trên 4 viễn cảnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Đào tạo  phát triển. Đây là một hệ thống rất toàn diện và khi thực hiện phương pháp này thì chúng ta đã xây dựng được một hệ thống đo lường hiệu quả. Với BSC, định hướng hoạt động của Trung tâm Kinh doanh luôn gắn chặt với mục tiêu chiến lược, tầm nhìn của VNPT Thành phố,  mục tiêu của cá nhân và tập thể đều liên kết, nhất quán và gắn với chiến lược của đơn vị. Qua thời gian thực hiện phương pháp này, thấy rõ nhất là năng suất của người lao động được nâng lên, nhận thức của người lao động có chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động. Hàng ngày người lao động đã suy nghĩ và hành động theo mục tiêu cụ thể, rõ ràng và việc phân phối thu nhập cho người lao động cũng công bằng hơn, dựa trên kết quả thực hiện mục tiêu, trách nhiệm được giao theo nguyên tắc “làm nhiều hưởng  nhiều, làm ít hưởng ít”.
PV: Vâng, xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!
Dạ Vũ (thực hiện)

Các đối tác của ATEM