Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 1
Visitor 9 1 3 2 0

Tài liệu tham khảo

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Trong việc hình thành và triển khai các hoạt động của công ty, cùng với những điều kiện cụ thể bên trong, bên ngoài và các xu hướng trong tương lai, một việc tối quan trọng cần làm là xác định được những yếu tố nào quyết định thành công của công ty. Theo Rudolf Grunig & Richard Kuhn, có hai loại yếu tố thành công, thứ nhất, yếu tố thành công chung và thứ hai, yếu tố thành công đặc thù.

Các đối tác của ATEM