Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 101
Visitor 9 1 3 2 0

BẢN TIN MỚI NHẤT

Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất (Phấn 1)

Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất “nhà thép tiền chế” (Phần 1)
Th.s. CHU THỊ THU THỦY
Chi phí sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế nói riêng, là một trong những quan tâm hàng đầu của nhà quản lý bởi lợi nhuận nhiều hay ít sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của các chi phí chi ra. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh một cách khách quan, và luôn thay đổi trong quá trình sản xuất, gắn liền với sự đa dạng và phức tạp của loại hình doanh nghiệp sản xuất "nhà thép tiền chế". Do vậy, các nhà quản lý đều hướng tới việc đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt nhất chi phí, nhận diện và phân tích chi phí để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn nhất nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Để có thể thực hiện được điều này, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất "nhà thép tiền chế" nói riêng cần phải xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất hiệu quả.

Đặc điểm chi phí sản xuất của sản phẩm "nhà thép tiền chế" ảnh hưởng tới hệ thống kiểm soát nội bộ
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế bao gồm bốn loại chi phí là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chi phí sử dụng máy thi công. Mỗi loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế có những đặc trưng khác nhau, ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí hiệu quả, cụ thể:
Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện thép và được lắp đặt theo bản vẽ kỹ thuật và kiến trúc chỉ định sẵn. Nguyên vật liệu chính sử dụng để sản xuất nhà thép tiền chế là thép tấm (chiếm tỷ trọng khoảng 50-60% giá trị nguyên vật liệu), xà gồ và các loại thép khác (thép tròn, góc...). Loại nguyên vật liệu chính này chủ yếu được nhập khẩu nên giá cả thường xuyên biến động do những yếu tố như: Tỷ giá, chính sách thuế nhập khẩu của Nhà nước và sự thay đổi liên tục trong cung và cầu của thép tấm. Hơn nữa, vì nguyên vật liệu chính chủ yếu nhập khẩu ở nước ngoài dẫn đến các chi phí trung gian trong khâu thu mua thường lớn ví dụ như chi phí vận chuyển, bảo hiểm... điều này cũng làm cho chi phí nguyên vật liệu tăng. Ngoài ra, chi phí tiêu hao về nguyên vật liệu chính của các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế phụ thuộc rất nhiều vào trình độ tay nghề và trang thiết bị máy móc. Nếu như doanh nghiệp có đội ngũ lao động lành nghề và trang thiết bị hiện đại thì tiêu hao nguyên vật liệu thấp (khoảng <=2%), nếu không chi phí nguyên vật liệu tiêu hao lớn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ.
Về chi phí nhân công trực tiếp
Các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế vừa mang những đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất, vừa mang những đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp. Cụ thể, toàn bộ kết cấu thép được sản xuất đồng bộ tại xưởng sản xuất theo thiết kế chỉ định sẵn sau đó mới đưa đến chân công trường và lắp dựng trong thời gian ngắn (khoảng 30 đến 45 ngày). Vì vậy, trong các doanh nghiệp này thường phát sinh hai loại chi phí nhân công trực tiếp:
- Chi phí lương công nhân trực tiếp tại xưởng sản xuất: Đây là chi phí trả cho công nhân sản xuất và chế tạo trực tiếp khung kết cấu nhà thép tiền chế tại xưởng
- Chi phí lương công nhân lắp dựng nhà thép tiền chế tại công trường:  Đây là chi phí trả cho các công nhân, các đội lắp dựng tại công trường.
Về chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế bao gồm toàn bộ các chi phí tổ chức và phục vụ xây lắp trong phạm vi phân xưởng như: chi phí lương nhân viên phân xưởng; Chi phí vật liệu phụ phục vụ cho quá trình thi công như bảo dưỡng TSCĐ, phục vụ cho công tác quản lý tại công trường; các chi phí dịch vụ mua ngoài khác như chi phí điện nước, điện thoại vv.. và chi phí bằng tiền khác.
Về chi phí sử dụng máy thi công
Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế, máy móc sử dụng tại công trường thi công chủ yếu là cẩu tự hành và lắp đặt.Đa số các công trình trải rộng khắp nơi nên thông thường các công ty sản xuất nhà thép tiền chế không đầu tư máy móc thi công mà thuê ngoài, điều này giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí vận chuyển máy móc đến chân công trường và chi phí sửa chữa bảo dưỡng cũng như chi phí trả cho công nhân vận hành máy. (Còn tiếp)

Các đối tác của ATEM