Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 1
Visitor 9 1 3 2 0

CHUYÊN MỤC BSC & KPIs

Bảng chỉ số kết quả thiết yếu: KPI Dashboard

Bảng chỉ số kết quả thiết yếu
Bảng chỉ số kết quả thiết yếu (KPI Dashboard) là công cụ biểu diễn một cách trực quan kết quả thực hiện những chỉ tiêu quan trọng nhất đối với điều hành chiến lược của doanh nghiệp một cách chính xác, cập nhật chỉ trên một trang màn hình. Nhờ Bảng chỉ số kết quả thiết yếu mà người điều hành có thể nắm bắt nhanh chóng hiện trạng thực hiện chiến lược, xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp hay tổ chức tại bất kỳ thời điểm nào của năm tài chính để có thể có những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo doanh nghiệp hay tổ chức vận hành theo đúng định hướng chiến lược. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu cũng góp phần tạo ra động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu khi nó luôn cho thấy sự so sánh trực quan giữa chỉ số thực tế và kế hoạch.
Về mặt kỹ thuật, bảng chỉ số kết quả thiết yếu là giao diện mà người sử dụng vẫn nhìn thấy trên hệ thống thông tin quản lý. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu trong doanh nghiệp có thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn hoặc nhiều ứng dụng khác nhau như ERP,SAP.
Một bảng chỉ số kết quả thiết yếu cần làm nổi bật được các chỉ tiêu kết quả thiết yếu mà người quản lý quan tâm nhất. Nó cũng cần được thiết kế một các trực quan, sinh động, sử dụng những hình thức biểu diễn trực quan bằng các hình thức đồ thị khác nhau. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu có thể được liên kết với các nguồn thông tin khác nhau về kết quả hoạt động của doanh nghiệp để có thể tự động cập nhật các chỉ số kết quả, ví dụ thông tin về doanh thu và các chỉ tiêu tài chính, thông tin về chi phí sản xuất, đánh giá độ hài lòng của khách hàng. Đối với một số chỉ tiêu, thông tin có thể cập nhật trực tiếp vào giao diện của phần mềm. Thông thường, bảng chỉ số kết quả thiết yếu cho doanh nghiệp có thể được xây dựng dưới các hình thức ứng dụng trình trên nền web, phần mềm độc lập và các ứng dụng màn hình. Đối với doanh nghiệp nhỏ, người theo dõi cũng có thể tự tạo bảng chỉ số kết quả cho mình bằng những công cụ bảng tính đơn gian như Excel.
Tăng Văn Khánh,
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 02, 12/2011

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem