Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 37
Visitor 9 1 3 2 0

CHUYÊN MỤC BSC & KPIs

BSC (Balance Scorecard) - Thẻ điểm cân bằng - Phần 4: Ý nghĩa của BSC

1.4 Ý nghĩa của BSC.
* Tích cực:
- Hướng toàn bộ tổ chức vào những khâu chính để thực hiện sự đột phá. - Giúp hợp nhất các chương trình khác nhau của tổ chức, như là chất lượng, cải tiến, sáng kiến khách hàng… - Phá vỡ các phép đo chiến lược cục bộ, vì thế mà các giám đốc đơn vị, các quản lý viên và nhân viên có thể thấy rõ vai trò của họ trong việc thực thi chiến lược của toàn tổ chức và toàn tâm hướng vào các chiến lược đó.
* Hạn chế:
Đây là một phương pháp rất khó áp dụng, nó đòi hỏi sự đồng tâm của toàn tổ chức, cần nhiều thời gian, nguồn lực.
* Một số rào cản khi thực hiện BSC:
• Từ phía quản lý:
- Yêu cầu sự quyết tâm cao độ và sự nhất trí trong thực hiện của ban giám đốc.
- Không có khả năng đạt được sự nhất trí trong các mục tiêu hay biện pháp.
- Mất nhiều thời gian của nhà quản lý, đặc biệt là quản lý cấp cao.
• Từ phía thực hiện:
- Thiếu sự đồng tình của các nhân viên
– những người với suy nghĩ phải là phải làm thêm, hoặc bị đánh giá qua hệ thống các phép đo.
- Sự sợ hãi hay miễn cưỡng phải thay đổi.
- Các thói quen, các quá trình không linh hoạt, các hệ thống “quá được yêu mến”, văn hóa ít thay đổi sẽ là những chướng ngại tới thành công của các phép đo.
- Việc đo thì dễ, nhưng việc xác định đo cái gì rất khó.
- Các tài liệu chính thống về BSC hiện nay có, chủ yếu là các tài liệu dịch. Vì vậy cơ sở lý thuyết không mang tính thống nhất và chưa đưa các yếu tố riêng của Việt Nam vào lý thuyết BSC. Theo tôi, BSC là một công cụ rất hiệu quả đối với các doanh nghiệp
– một công cụ kết hợp giữa chiến lược và các phép đo. Đặc biệt là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, khi mà môi trường luôn biến đổi không ngừng, doanh nghiệp phải biết mình cụ thể và chi tiết mình đang ở đâu và mình phải làm gì? BSC sẽ hỗ trợ đắc lực cho đòi hỏi này.
BSC (Balance Scorecard) - Thẻ điểm cân bằng -Phần 5: Ứng dụng BSC 
http://www.bemind.vn/images/stories/9-buoc-thuc-hien-bsc.png

II. Ứng dụng thẻ cân đối điểm
Chúng ta đã tìm hiểu về BSC ở trên, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vậy, để thực hiện BSC, tổ chức phải làm những gì? Balanced Scorcard thực hiện xuyên suốt từ trên xuống dưới. Toàn bộ cơ cấu tổ chức xoay quanh quá trình thực thi chiến lược, và chiến lược phải được truyền đạt từ trên xuống: Nó sẽ được khởi xướng từ lãnh đạo của doanh nghiệp.
Có 9 bước để thực hiện chương trình BSC:
Thời gian thực hiện có thể từ 3-9 tháng.

Các đối tác của ATEM