Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 35
Visitor 9 1 3 2 0

CHUYÊN MỤC BSC & KPIs

Tại sao nhân viên của bạn không cảm thấy hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp?

Thẻ điểm cân bằng cá nhân được coi như một công cụ giúp cho nhân viên của bạn hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp.
Bài viết của Tiến sĩ Hubert Rampersad
(anhnguyet_hro dịch) 
Thiếu sự gắn kết trong doanh nghiệp đã và đang là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn hay nhỏ trên thế giới đều phải chịu một chi phí tổn thất lớn, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ dưới mức yêu cầu, gây ra phần lớn sự không hài lòng của khách hàng. Tại Mỹ, tổn thất tài chính do sự thiếu gắn kết giữa cấp quản lý và nhân viên là khoảng $300B (Gallup Poll, 2005). Để cải thiện năng suất lao động của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự gắn kết và cảm thấy hài lòng của người lao động tại nơi làm việc. Nghiên cứu về sự hài lòng tại nơi làm việc cho thấy rằng người lao động đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chức và rằng có một mối quan hệ mạnh mẽ giữa sự hài lòng của người lao động với sự gắn kết của họ với nơi làm việc. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng không có tổ chức nào không gặp phải vấn đề này. Nhưng những gì đang được thực hiện về nó? Bài viết này chỉ ra một số nguyên tắc mới và độc đáo sẽ giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề trên, cũng như chỉ ra các phương pháp đòi hỏi khắt khe và thường làm nản lòng theo hướng  nâng cao sự gắn kết và giảm thiểu sự căng thẳng. Charles Handy đã từng nói: “Những doanh nghiệp tồn tại lâu nhất là những doanh nghiệp bằng sự độc đáo của họ, không chỉ đóng góp cho thế giới thông qua tăng trưởng hay tiền bạc mà còn bằng sự xuất sắc của mình, họ tôn trọng những người khác, bằng khả năng của mình, họ làm cho mọi người hài lòng. Đó chính là linh hồn của doanh nghiệp”
Những gì đã từng xảy ra với sự gắn kết của người lao động?
Thiếu sự gắn kết trong doanh nghiệp đã và đang là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn hay nhỏ trên thế giới đều phải chịu một chi phí tổn thất lớn, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ dưới mức yêu cầu, gây ra phần lớn sự không hài lòng của khách hàng. Ví dụ, ở Hà Lan, người ta ước tính rằng những gì chúng ta gọi là sự vắng mặt tinh thần, khi tâm trí của nhân viên không tập trung vào cong việc, làm thiệt hại khoảng 30000$ trên mỗi nhân viên, mỗi năm
Tương tự ở Mỹ, “một xu hướng đau lòng”, Tạp chí Optimize số tháng 4/2005: “Từ năm 1995, theo một khảo sát của The Conference Board, rất ít người Mỹ hài lòng với công việc của họ. Và đó không chỉ là một hay hai khía cạnh của công việc khiến chúng được chọn là đề tài bàn luận, trong đó có cả sự không hài lòng trong công việc. Đưa đến những chính sách nghỉ việc (take vacation policies). Năm 1995, 56% hài lòng với công việc. 10 năm sau, tỷ lệ này còn 51%. Sự hài lòng với cơ sở vật chất giảm xuống còn 52% từ 56%. Tuổi tác và thu nhập không phải là vấn đề khiến tỷ lệ này giảm xuống”.
Trung bình một người lao động Mỹ lãng phí 2h/ngày, tất nhiên là không bao gồm giờ ăn trưa, theo một cuộc khảo sát của Ameriac On-line và Salary.com. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đang chi khoảng 759 tỷ $ cho tiền lương mỗi năm và không nhận được lợi ích rõ ràng từ khoản tiền này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng không có tổ chức nào không gặp phải vấn đề này. Nhưng những gì đang được thực hiện về nó?
Những tiền đề của bài viết này là phương pháp để tự kiểm tra sự gắn kết của nhân viên. Trong thực tế, đó là phương pháp để đạt được sự gắn kết của nhân viên tại nơi làm việc.
Tìm hiểu về thẻ điểm cân bằng cá nhân (PBSC – Personal Balanced Scorecard)
Thẻ điểm cân bằng cá nhân là một cách tiếp cận mới về hiệu suất cá nhân trong và ngoài lĩnh vực công việc dựa trên việc tự kiểm tra. Quá trình suy nghĩ và thay đổi ý định được cung cấp dựa trên việc thiết kế để chuẩn bị cho những hành động của bạn, và quan trọng là có sự tham gia trong công việc của bạn. Niềm đam mê và năng lượng cùng thúc đẩy nhau giải quyết. Các nguyên tắc cơ bản khá dễ hiểu. Bằng các viết ra thẻ điểm cân bằng cá nhân của bạn, bạn đặt mình trước một chiếc gương. Khi bạn có được những hiểu biết, bạn trở lên chủ động và tự tin, giúp bạn học nhanh hơn và suy nghĩ rõ ràng hơn. PBSC là một thẻ điểm đánh giá cả trong và ngoài lĩnh vực công việc, bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn, vai trò cốt yếu, các yếu tố thành công then chốt, mục đích, biện pháp thực hiện, mục tiêu và hành động cải thiện của cá nhân bạn, được chia thành 4 khía cạnh: bên trong, bên ngoài, kiến tức và học tập, và tài chính. Nó dựa trên những điều quan trọng với bạn, ví dụ như những thói quen cá nhân, những kỹ năng và hành vi ứng xử của cá nhân. Đây là những điều khiến cho một cá nhân cảm thấy hạnh phúc và thành công trong xã hội. Tham vọng cá nhân của bạn (gồm sứ mệnh, tầm nhìn và vai trò cốt yếu của cá nhân) cho phép bạn thể hiện những ý định, tên tuổi, lý tưởng, giá trị, và động lực cá nhân, cũng như cái nhìn sâu hơn vào chính  bản thân mình
Các yếu tố của PBSC được chia thành 4 khía cạnh sau:
https://anhnguyet.files.wordpress.com/2011/05/pbsc1.jpg?w=300&h=174
1.    Bên trong: sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần của bạn. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được nó để có thể tạo ra giá trị cho mình và những người khác. Làm thế nào bạn bạn luôn cảm thấy tốt trong cả lúc làm việc lẫn những thời gian rảnh rỗi?
2.    Bên ngoài: các mối quan hệ với vợ/chồng, con cái, bạn bè, cấp trên, đồng nghiệp và những người khác. Họ nhìn nhận bạn như thế nào?
3.    Kiến thức và học tập: những kỹ năng và khả năng học tập của bạn. Bạn học như thế nào, và bằng cách nào bạn vẫn có thể thành công trong tương lai?
4.    Tài chính: sự ổn định về tài chính. Bạn sẽ làm gì để những gì bạn học được có thể đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn?
Bốn khía cạnh cơ bản này là những điều không thể tách rời tham vọng cá nhân của bạn, và cùng với các yếu tố then chốt quyết định thành công của bạn là cầu nối giữa tham vọng cá nhân (dài hạn)  và mục đích cá nhân, biện pháp thực hiện, mục tiêu và hành động cải thiện (ngắn hạn). Thẻ điểm cân bằng cá nhân có thể định nghĩa bằng công thức dưới đây:
PBSC = sứ mệnh  + tầm nhìn + vai trò cốt yếu + yếu tố then chốt quyết định thành công + mục đích + mục tiêu & biện pháp thực hiện +  hành động cải tiến (chia theo 4 khía cạnh: bên trong, bên ngoài, học tập và kiến thức, tài chính)
Hình 1: Hình thức cơ bản của thẻ điểm cân bằng cá nhân thể hiện dưới dạng khung – có những câu hỏi định hướng rõ ràng
https://anhnguyet.files.wordpress.com/2011/05/khung-pbsc.jpg?w=289&h=300
Hình 1: Khung PBSC © Hubert Rampersad
Trích đăng từ anhnguyet.wordpress.com

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem