Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 130
Visitor 9 1 3 2 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG DOANH NGHIỆP

Khóa học “Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức” cho Cục Hải quan Bình Dương

PGS.TS Phạm Xuân Lan, Giám đốc trung tâm ATEM trong buổi đào tạo khóa học “Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức” cho Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị Khối tham mưu, Chi cục Hải quan trực thuộc và cán bộ công chức thuộc diện quy hoạch Cục Hải quan Bình Dương.
sự thay đổi cũng như cách thức quản lý sự thay đổi trong một tổ chức. Trong thực tế, các tổ chức đã đang và sẽ hoạt động trong một môi trường thường xuyên thay đổi, sự thay đổi của môi trường luôn tạo ra cơ hội và thách thức mới đối với tổ chức, chính vì vậy năng lực quản trị thay đổi sẽ giúp tổ chức luôn đổi mới nhằm thích ứng với những cơ hội và đòi hỏi mới, giúp tổ chức phát triển.
Trong suốt quá trình học đã có sự bàn bạc, trao đổi về sự thay đổi của cơ chế chính sách quản lý cụ thể trong lĩnh vực Hải quan như chính sách quản lý doanh nghiệp, chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan là áp dụng thủ tục hải quan điện tử, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container…nhằm đưa ra những tình huống trong cách quản trị sẽ gặp trong quản lý điều hành ở cơ quan, đơn vị và tìm giải pháp tích cực để có thể đáp ứng nhanh những thay đổi đó.
Vì vậy, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như bộ phận tổ chức, quản lý cán bộ là rất nặng nề, đòi hỏi phải có một tư duy chiến lược, tầm nhìn sâu rộng để có thể nhìn nhận chính xác năng lực của từng CBCC để đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ công tác chung của toàn ngành.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem