Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 45
Visitor 9 1 3 2 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG DOANH NGHIỆP

PGS.TS Phạm Xuân Lan, Giám đốc trung tâm ATEM báo cáo trong Hội thảo ”Chiến lược kinh doanh nội địa”

PGS.TS Phạm Xuân Lan, Giám đốc trung tâm ATEM báo cáo trong Hội thảo ”Chiến lược kinh doanh nội địa” bàn các giải pháp thực hiện Chiến lược cạnh tranh về kinh doanh nội địa của Tổng Cty Dệt May Gia Định. Ông phụ trách nội dung Chiến lược cấp kinh doanh, cấp chức năng và cấp vận hành; Chương trình Marketing... về các vấn đề liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh doanh nội địa hàng dệt may - thời trang và đề nghị một số biện pháp thực hiện nhằm thúc đẩy kinh doanh hàng nội địa, đồng thời có kế hoạch thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Các nội dung thuyết trình của TS. Phạm Xuân Lan giúp cho các cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh cập nhật thêm một số thông tin và có cái nhìn tổng quát về chiến lược kinh doanh tại thị trường Việt Nam.. Đồng thời Hội nghị cũng đã nghiên cứu tham khảo cơ sở khoa học cho việc thiết lập chiến lược theo quan điểm của Michael Porter (Chiến lược cạnh tranh tổng quát) và cách tiếp cận chiến lược của Chan Kim & Mauborgne (Chiến lược đại dương xanh) để nhận dạng và chọn lựa chiến lược tại các công ty thành viên và Tổng Công ty.

  Nguồn : http://www.giditexco.com.vn/chitiettintuc-62-0.html

Các đối tác của ATEM