Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 55
Visitor 9 1 3 2 0

TIN TỨC - SỰ KIỆN KHÁC

10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất năm 2013

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép...
Tổng cục Thống kê đã đưa ra các con số tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2013. Theo đó, tính chung cả năm 2013, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 131,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012. Trong năm 2013, kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 56,8 tỷ USD, tăng 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,5 tỷ USD, tăng 24,2%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 tăng 18,3% so với năm 2012.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm nay tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép... Nhập khẩu của khu vực này trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu: Năm 2011 chiếm 56,9% và tăng 41%; năm 2012 chiếm 63,1% và tăng 31,1%; năm 2013 chiếm 61,4% và tăng 22,4%.
Hoạt động nhập khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh và kim ngạch chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu: Năm 2011 nhập khẩu của khu vực này chiếm 45,7% và tăng 32,1%; năm 2012 chiếm 52,7% và tăng 22,7%; năm 2013 chiếm 56,7% và tăng 24,2%... Về mặt hàng nhập khẩu năm nay, kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện tử, máy tính và linh kiện; vải; điện thoại các loại và linh kiện; chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép...
Đứng đầu trong Top 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất năm 2013 là Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 18,598 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 là Điện tử, máy tính và linh kiện với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt 17,684 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.
Điện thoại và các loại linh kiện đứng thứ 3 với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt 8,041 tỷ USD, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng Vải đứng thứ 4 với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt 8,405 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xăng dầu đứng thứ 5 và giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu của Xăng dầu trong năm 2013 là 6,980 tỷ USD.
Đứng thứ 6, 7, 8 trong bảng xếp hạng là Sắt thép; Chất dẻo; Nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép với giá trị kim ngạch nhập khẩu tương ứng lần lượt là 6,654 tỷ USD,tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; 5,710 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước và 3,750 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.
Xếp vị trí áp chót là Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt 3,036 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.
Đứng ở vị trí cuối cùng là Hóa chất với 2,968 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, trong năm 2013 chỉ có Xăng dầu là có sản lượng nhập khẩu suy giảm so với cùng kỳ năm trước.
Lê Thành (thoibaonganhang)

Các đối tác của ATEM