Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 121
Visitor 9 1 3 2 0

Các chương trình tư vấn

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MARKETING, BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

MỤC TIÊU
- Thực hiện các hỗ trợ chuyên môn như: nghiên cứu thị trường, hoạch định kế hoạch marketing, bán hàng và quản trị thương hiệu.
- Thảo luận và nhận dạng các vấn đề này tại doanh nghiệp.
 
LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
- Giúp DN có được chiến lược, kế hoạch về tiếp thị, bán hàng và quản trị thương hiệu một cách hiệu quả. Góp phần cải thiện doanh thu và thu nhập của DN một cách bền vững.
- Nâng cao năng lực quản trị marketing cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN.
 
TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG
- Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, doanh số và thị phần còn thấp. Chưa có đội ngũ cán bộ marketing mạnh.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem