Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 29
Visitor 9 1 3 2 0

BẢN TIN MỚI NHẤT

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

 
Bạn có chắc mình đang được bảo vệ trước rủi ro tín dụng từ người mua nước ngoài hay không?
Khi nền kinh tế nội địa và toàn cầu diễn biến ngày một phức tạp và nhiều thách thức, các doanh nghiệp phải đối mặt thường xuyên hơn với rủi ro thương mại và thậm chí bị thiệt hại khi người mua không thanh toán hoặc phá sản. Không một doanh nghiệp nào được miễn nhiễm khỏi rủi ro tín dụng khi giao thương trên thị trường nội địa và quốc tế. Nhận dạng và quản lý rủi ro trở thành ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp. Một nhà xuất khẩu sáng suốt sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro và bảo hiểm cho các khoản nợ xuất khẩu của mình thay vì tự gánh chịu thua lỗ và hối tiếc vì đã không thực hiện trước các biện pháp bảo vệ cần thiết. 

Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu Là Gì?

Khi doanh nghiệp xuất khẩu theo các điều khoản thanh toán trả chậm như Ghi Sổ (Open Account), Chuyển Tiền Trả Sau (T/T), Nhờ Thu Chấp Nhận Thanh Toán (D/P) hay Nhờ Thu Chấp Nhận Chứng Từ (D/A), doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rủi ro không thanh toán từ bên mua hàng ở nước ngoài. Thậm chí ngay cả khi Người mua có thiện chí thanh toán, thì các rủi ro xuất phát từ yếu tố chính trị, xã hội và thương mại có thể ngăn cản bên mua trả tiền hàng. 

Có Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu, doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ được bảo vệ trước nguy cơ không thanh toán do các rủi ro chính trị và rủi ro thương mại.
 • Các Rủi Ro Thương Mại bao gồm nợ kéo dài, mất khả năng chi trả, vỡ nợ, phá sản, đóng cửa, ngưng hoạt động.
 • Các Rủi Ro Chính Trị bao gồm rủi ro liên quan đến bên mua hàng thuộc tổ chức nhà nước, các rủi ro như thay đổi quy định/chính sách, hạn chế cấp phép xuất nhập khẩu, trì hoãn chuyển tiền, xung công quỹ, quốc hữu hóa, đình công, chiến tranh, nội chiến.  
 
Các Tính Năng Nổi Bật của Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu: 
 • Bảo vệ/Sử dụng những khoản phải thu trả chậm làm thế chấp cho vay
 • Đảm bảo thâm nhập và phát triển thị trường mới an toàn 
 • Cải thiện dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Tận dụng được nguồn chuyên môn trong lĩnh vực rủi ro tín dụng 
 • Có thời gian tập trung vào các vấn đề quan trọng khác của Doanh nghiệp
 • Thể hiện được phương thức quản lý doanh nghiệp tốt
 
Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu là Công Cụ Tài Chính - bảo hiểm này có thể được sử dụng như là một tài sản thế chấp hiệu quả, các đối tác ngân hàng của chúng tôi chấp nhận cho vay mà không đòi hỏi các điều kiện khắt khe theo truyền thống mà sẵn sàng tài trợ vốn thông qua dịch vụ chiết khấu hóa đơn hoặc bao thanh toán không cần thế chấp bảo đảm. 

Các Dịch Vụ Kèm Theo: 
 • Thu hồi nợ 
 • Tư vấn pháp lý
 • Trung tâm thông tin và đánh giá tín nhiệm về khách hàng 

Các đối tác của ATEM