Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 31
Visitor 9 1 3 2 0

LỊCH HỘI THẢO

TS. Lê Đăng Doanh báo cáo chuyên đề "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam"

Ngày 25 và 26/07/2012, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức một số buổi báo cáo chuyên đề "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam" do TS. Lê Đăng Doanh (Chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương) trình bày. Tham dự và trao đổi tại buổi báo cáo có lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Khoa lao động-công đoàn, Khoa quản trị kinh doanh, Khoa tài chính-ngân hàng, Kế toán; cùng các giảng viên, học viên và đông đảo sinh viên khối ngành kinh tế.

Ngày 25 và 26/07/2012, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức một số buổi báo cáo chuyên đề "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam" do TS. Lê Đăng Doanh (Chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương) trình bày. Tham dự và trao đổi tại buổi báo cáo có lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Khoa lao động-công đoàn, Khoa quản trị kinh doanh, Khoa tài chính-ngân hàng, Kế toán; cùng các giảng viên, học viên và đông đảo sinh viên khối ngành kinh tế.
Trong 2 buổi làm việc, TS. Lê Đăng Doanh đã trình bày tổng quát về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong vòng 25 năm qua trên các mặt chủ yếu như tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cán cân thương mại, lạm phát, thất nghiệp, chi tiêu công...; chỉ rõ cả thành công cần phát huy cũng như những hạn chế mà Việt Nam phải khắc phục. TS. Lê Đăng Doanh cũng trình bày các vấn đề thời sự, nóng bỏng trong tiến trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa ngày càng mạnh mẽ hiện nay; Chỉ rõ tính tất yếu khách quan của quá trình toàn cầu hóa đối với sự phát triển kinh tế quốc gia; Làm rõ nội hàm, những điều kiện cần và đủ để Việt Nam có thể tham gia quá trình toàn cầu hóa một cách chủ động, thành công trên cơ sở phát huy triệt để điểm mạnh, giảm thiểu điểm yếu để phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.
Cũng trong hai buổi làm việc, TS. Lê Đăng Doanh đã giải đáp rất nhiều câu hỏi, thắc mắc của thày cô, học viên, và sinh viên về những vấn đề kinh tế xã hội, kinh tế quốc tế có liên quan. Buổi báo cáo chuyên đề đã rất thành công khi mọi người đều tỏ ra thích thú, hài lòng. 2 buổi báo cáo thực sự là dịp sinh hoạt học thuật chất lượng cao, sôi nổi, hết sức hiệu quả, bổ ích; giúp nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ tư duy, cách thức tiếp cận vấn đề cho tập thể giảng viên, học viên và sinh viên khối ngành kinh tế của Nhà trường.
Một số hình ảnh của buổi báo cáo chuyên đề:
http://tdt.edu.vn/images/stories/tintuc/hoatdongnghiencuu/lvd/Tangqua.jpg
TS. Thái Hữu Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng  tặng hoa và quà lưu niệm cho TS. Lê Đăng Doanh

http://tdt.edu.vn/images/stories/tintuc/hoatdongnghiencuu/lvd/TSDoanhBC.jpg
TS. Lê Đăng Doanh tại buổi báo cáo

http://tdt.edu.vn/images/stories/tintuc/hoatdongnghiencuu/lvd/Toancanh.jpg
Toàn cảnh buổi báo cáo

Các đối tác của ATEM