Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 11
Visitor 9 1 3 2 0

Thông báo về khóa học

Học viên lớp nghiệp vụ Vận tải và giao nhận hàng hóa tạm nghỉ 1 tuần từ 20/10 đến 27/10

Trung tâm ATEM thông báo:
Học viên lớp nghiệp vụ Vận tải và giao nhận hàng hóa được nghỉ 1 tuần bắt đầu từ ngày 20/10 - 23/10, và tuần sau ngày 27/10 học lại bình thường vì lý do sau:
1. Giảng viên cài phần mềm Khai hải quan điện tử vào các máy tính ở phòng thực hiện (Tuần sau các bạn học thực hành trên máy tính).
2. Các phòng thực hành có lịch học nên các bạn bắt đầu học phòng thực hành vào tuần sau.
Cuối cùng, Trung tâm ATEM chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem