Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 32
Visitor 9 1 3 2 0

Thông tin doanh nghiệp

TỔNG CÔNG TY DỆT MAY GIA ĐỊNH (GIDITEX)
TỔNG CÔNG TY DỆT MAY GIA ĐỊNH (GIDITEX)
Trụ sở chính : 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
 

Các đối tác của ATEM