Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 18
Visitor 9 1 3 2 0

Tầm Nhìn - Sứ Mạng - Giá Trị

Tầm nhìn:

 • Trở thành người đồng hành tin cậy của cộng đồng kinh doanh Việt.
 • Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân.
 • Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề
  nghiệp.

Sứ mạng:

 • Là cầu nối vững chắc giữa trường đại học với cộng đồng kinh doanh trong xã hội.
 • Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

Các giá trị quan trọng:

 • Thấu hiểu và quan tâm nhu cầu của các đối tượng hữu quan.
 • Tính chuyên nghiệp và khoa học.
 • Tính chủ động và sáng tạo.
 • Tính minh bạch và tinh thần đồng đội.
 • Uy tín – Tận tâm.
 • Học hỏi và không ngừng hoàn thiện thông qua thực tiễn.

Các đối tác của ATEM

 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem